Page 1 of 1

(cs) demo PhalangerSample_ASP.NET - Chyba kompilace

PostPosted: October 2nd, 2013, 4:56 pm
by josmizan
demo PhalangerSample_ASP.NET, na stránce Login.aspx

http://localhost/PhalangerSample_ASP.NE ... ASP.NET%2f

vyhodilo, pro mne nejasnou, chybu o otevírací závorce '(':


Chyba kompilace
Popis: Při kompilaci prostředku vyžadovaného pro zpracování požadavku došlo k chybě. Prohlédněte si následující podrobnosti o chybě a příslušným způsobem upravte zdrojový kód.

Chybová zpráva kompilátoru: PHP2014: Syntax error: unexpected token '('

Zdrojová chyba:
Řádek 54:
Řádek 55: [\AppStatic]
Řádek 56: private static $__PageInspector_SetTraceDataMethod = \ASP\login_aspx::__PageInspector_LoadHelper("SetTraceData");
Řádek 57:
Řádek 58: [\AppStatic]


Zdrojový soubor: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\phalangersample_asp.net\70901bda\1332b863\App_Web_login.aspx.cdcab7d2.hp0mu6rj.0.php Řádek: 56
:o